O NAS...

Wraz z początkiem 2013 roku, w myśl hasła CZAS NA GRUPĘ, prezentujemy Państwu nowe oblicze firmy Martech Plus - firmy, której początki sięgają roku 1993, a która dzisiaj wraz z firmą Energomechanik i Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym ORAM, tworzy Grupę Martech.
Rozpoczął się kolejny, ważny etap w historii naszej działalności biznesowej.

Powstanie Grupy Martech jest nie tylko odpowiedzią na potrzeby rozszerzającego się rynku, lecz także efektem intensywnego rozwoju naszych firm. W 2009 roku do Martech Plus dołączyły dwie uznane w środowisku przemysłowym i bogate tradycjami firmy – ENERGO-MECHANIK oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ORAM. W ten sposób wszystkie marki naszej GRUPY mają łącznie ponad 120-letnią tradycję w przemyśle!

Wraz z rozwojem grupy i pozyskiwaniem coraz to nowych obszarów rynku, z roku na rok zwiększamy zatrudnienie, wzrastają również przychody ze sprzedaży w każdej z firm. W skonsolidowanych firmach wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Aktualna oferta Grupy ukierunkowana jest przede wszystkim na przemysł węglowy, zarówno wydobywczy jak i przetwórczy, lecz także na energetykę cieplną. Przez lata konsekwentnego rozwoju Grupa stała się sprawdzonym i uznanym w branży producentem stacji transformatorowych, lokomotyw kopalnianych oraz specjalistycznej aparatury elektrycznej wykorzystywanej w zakładach górniczych na terenie całego kraju, a coraz częściej również poza jego granicami.

Zajmujemy się również profesjonalnymi remontami oraz modernizacjami urządzeń górniczych i  energetycznych, a Laboratorium Badawcze ORAM od 40 lat uznawane jest za kompetentne do przeprowadzania prób i badań aparatów elektrycznych niskonapięciowych oraz ich zestawów.

W głównych obszarach naszego zainteresowania możemy poszczycić się znaczącymi sukcesami.
Nasze firmy zdobywały nagrody, wyróżnienia i certyfikaty, między innymi w konkursach Euro Marka, Przedsiębiorstwo Fair Play, Zasłużony partner EMAG, Rzetelni w biznesie, Quality International, Laur Umiejętności i Kompetencji,  Gepardy Biznesu czy Dynamiczna Firma.

W ramach GRUPY prowadzone są liczne badania i projekty współfinansowane przez Unię Europejską.
Nasze produkty posiadają znak CE i spełniają wymagania zasadnicze określone przez stosowne dyrektywy Unii Europejskiej. Grupa Martech jest członkiem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego.

Z zadowoleniem można dziś stwierdzić, że firmy naszej Grupy wciąż plasują się na wysokich miejscach wśród konkurencji. To zasługa zarówno całego zespołu naszych pracowników, którzy wykonują fantastyczną pracę, jak i odważnych posunięć zarządu.